Algemene Voorwaarden

Totstandkoming reisovereenkomst

Indien u bepaald heeft welke reis u wilt maken, kunt u ons of uw reisburo/reisagent benade­ren. Uw persoons- en reisgegevens worden geno­teerd en uw reis wordt door ons in behandeling genomen. Vervolgens bevestigen we dit en vragen we u uw reisgegevens op juistheid te controleren en indien akkoord bevonden de aanbetaling te voldoen.

Indien u de reservering online maakt wordt u altijd teruggebeld om de reis door te spreken en de reis- en persoonsgegevens door te nemen. Zowel bij het maken van een online als bij een telefonische reservering komt de reisovereenkomst pas tot stand nadat u de reisbevestiging/factuur heeft geaccepteerd. Deze acceptatie wordt bevestigd door (aan)betaling. Tevens komt acceptatie tot stand indien wij de eerste twee dagen na verzending van de bevestiging/factuur geen reactie van u hebben ontvangen.

Alle prijzen en info op de website zijn onder voorbehoud en op basis van beschikbaarheid.

Ticketingfee

Bij het boeken van alleen een ticket wordt een ticketingfee in rekening gebracht van € 35,- per ticket.

Wijzigingskosten

€ 35,- plus eventuele kosten die door derden in rekening worden gebracht.

Prijzen vluchten

De prijzen van vluchten veranderen geregeld. Definitieve vluchtprijzen treft u dan ook niet aan op deze site. We raden u aan vluchtmogelijkheden en prijzen telefonisch of per mail bij ons na te vragen. Bij groepsreizen in de vlucht vaak wel inbegrepen. U ziet dit altijd staan bij wat wel en niet is inbegrepen.

Kantoor bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur

Telefoonnummer: 030 243 96 34
Ons telefoonnummer vanuit België (of vanuit een ander land) is: + 31 30 243 96 34.

ANVR-REIZIGERSVOORWAARDEN

anvr logo

Eurocult-Lito Reizen (KvK 66277558) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten
en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen
op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
De link naar de ANVR brochure treft u aan door hier te klikken.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Eurocult-Lito Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Aanvullende TO-voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden. (Aan)betaling bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Bij cruises is dit percentage 25%. Indien in de reisovereenkomst een ticket wordt geboekt dat per omgaande moet worden uitgeschreven is de aanbetaling gelijk aan het bedrag voor het ticket plus respectievelijk 20% of 25% (bij cruises).
Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken (bij cruises 90 dagen) vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van de reisorganisator. Indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger (annulering) van reizen niet zijnde een cruise.
Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
bij annulering tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 60e kalender dag (inclusief) tot de 31e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 31e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: de volledige reissom.

Cruises
Bij cruises gelden de volgende voorwaarden: Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
bij annulering tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 90e kalender dag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom;

Het percentage van de aanbetaling kan hoger zijn indien de tickets vrijwel direct na boeking moeten worden uitgeschreven en/of de accommodatie door ons per omgaande moet worden betaald. Bij annulering worden die kosten als annuleringskosten in rekening gebracht. Over het resterende bedrag gelden de annuleringskosten zoals vermeld.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis of op de hele reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

CALAMITEITENFONDS

logo calamiteitenfonds

Eurocult-Lito Reizen (KvK 66277558) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
-(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

sgr logoEurocult-Lito Reizen (KvK 66277558) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

SGRZ

sgrz logo

SGRZ NV
Eurocult-Lito Reizen (KvK 66277558) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

VERANTWOORD TOERISME

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

BESTRIJDING SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN (ECPAT)

Wij steunen actief de ANVR en Defense for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.

Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

ROKEN IN DE BUS

ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.

ONDERWEG MET KLM

KLM

KLM werd opgericht op 7 oktober 1919 en is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder haar oorspronkelijke naam opereert. Via haar enorme netwerk biedt KLM directe verbindingen met 169 bestemmingen over de hele wereld. Vanuit de kerngedachte dat onze KLM’ers ons merk vormen, zijn we ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken door klanten telkens een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Dat zit in ons DNA. Dankzij oprechte aandacht voor onze klanten voelen zij zich erkend, prettig en op hun gemak.

Ontspannen op reis
Weg van de dagelijkse beslommeringen en alleen nog maar genieten. Dát is vakantie. Reist u met KLM, dan begint uw ontspannen vakantiegevoel al in het vliegtuig.

Wereldwijd
Met KLM komt u overal. Samen met partner Air France vliegt KLM jaarlijks 65 miljoen passagiers naar meer dan 300 bestemmingen. Mondiaal werkt KLM samen met een aantal topmaatschappijen in het SkyTeam. Dat betekent voor u eenvoudig overstappen en vluchten die goed op elkaar aansluiten.

Voor vertrek
U boekt uw vlucht gemakkelijk via klm.nl of met de KLM-app. Vanaf 30 uur (*USA 24 uur) voor vertrek kunt u online inchecken. Voer uw ticketnummer in, klik uw gegevens aan en het is geregeld. Kies meteen een geschikte zitplaats, eventueel met extra beenruimte zoals de stoelen in de Economy Comfort-zone.

Op Schiphol
Checkt u online in, dan omzeilt u wachtrijen en gaat u direct naar een bagage-afgiftepunt. Even uw ticket scannen, uw bagage in de machine plaatsen en voilà, alles is ingecheckt. Wandel rustig door naar uw gate of naar één van de lounges, waar Flying Blue Gold- of Platinum-deelnemers kunnen relaxen of ongestoord internetten.

Aan boord
Eenmaal aan boord zijn er topfilms, games en talencursussen voor u beschikbaar in het entertainmentsysteem. Op korte vluchten ligt het inspirerende magazine Holland Herald voor u klaar en in de Business Class vindt u een ruime selectie internationale kranten.

Dineren
Goed eten is belangrijk, zeker op een reisdag. Daarom besteden wij veel zorg aan onze maaltijden en snacks. Omdat smaken verschillen, kunt u een à la carte-maaltijd kiezen op bijna alle intercontinentale vluchten. In de Business Class geniet u van geselecteerde wijnen en gerechten van gerenommeerde topkoks. De lunch in deze reisklasse is nu nog verfijnder van smaak, met biologisch desembrood en prijswinnende Noordhollandse kaas.

Toonaangevend
KLM is een voorloper als het gaat om duurzaam ondernemen. Dat vertaalt zich in vliegtuigen die 25% minder brandstof verbruiken en bindende afspraken met het Wereld Natuur Fonds om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is KLM een voortrekker in vliegen op duurzame biobrandstof. Wilt u zélf een steentje bijdragen? Via uw reisagent kunt u uw vlucht compenseren, vaak al voor een paar euro’s.Vliegt u met KLM, dan kunt u zich verheugen op een inspirerende reis!

Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op www.klm.nl

PRIVACY POLICY

Zie onder het kopje privacy rechtsonder op de site.

COOKIEBELEID

Zie onder het kopje privacy rechtsonder op de site.

DISCLAIMER

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Eurocult-Lito Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Eurocult-Lito Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de sit

COPYRIGHT

Alle rechten berusten bij Eurocult-Lito reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van Eurocult-Lito mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.