© Powered by SiteSpirit

 
rusland.jpg

 
ANVR SGR Calamiteitenfonds

Welkom

Eenvoudig reserveren

Indien u bepaald heeft welke reis u wilt maken, kunt u ons of uw reisburo telefonisch benade­ren. Uw persoons- en reisgegevens worden geno­teerd en de reservering is gemaakt. Zodra uw reservering in orde is, sturen we u een schriftelijke bevestiging (via e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven). Vanzelfsprekend is het niet alleen mogelijk telefonisch te reserve­ren. U bent altijd welkom op ons kantoor of bij uw eigen reisburo. Tevens kunt u uw reservering via internet of per e-mail maken: info@eurocult.nl. Indien u de reis via internet boekt wordt u altijd door een medewerker teruggebeld om de details door te spreken.

Alle prijzen op de website en in de brochure zijn onder voorbehoud en op basis van beschikbaarheid.


Reissom

Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud en op basis van beschikbaarheid.

Bij de reizen staan de reserveringskosten niet vermeld aangezien deze kunnen verschillen.
€ 20,-   per dossier voor boekingen zonder accommodatie
€ 29,50   per dossier voor boekingen met accommodatie

Voor besloten groepen van minimaal 10 personen met één factuuradres worden geen reserveringskosten berekend.


Ticketingfee

Bij individuele reizen wordt een ticketingfee in rekening gebracht van € 20,- per ticket.


Wijzigingskosten

€ 29,50 plus eventuele kosten die door derden in rekening worden gebracht.


Prijzen vluchten

De prijzen van vluchten veranderen geregeld. Definitieve vluchtprijzen treft u dan ook niet aan in deze brochure. We raden u aan vluchtmogelijkheden en prijzen telefonisch bij ons na te vragen aangezien we u altijd meteen de beschikbaarheid en de laatste prijzen kunnen doorgeven.


Kantoor

Het adres van ons kantoor is:

Wittevrouwenstraat 36
3512 CV Utrecht

Telefoonnummer: 030 243 96 34
Ons telefoonnummer in Antwerpen is: 03 231 59 94.

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur


ANVR-Consumentenvoorwaarden

ANVR logo.jpg

Eurocult-Lito Reizen (KvK 66277558) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Eurocult-Lito Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.


Aanvullende TO-voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden.

(Aan)betaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Bij cruises is dit percentage 25%.
Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van de reisorganisator.
Indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger (annulering)
Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
bij annulering tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 60e kalender dag (inclusief) tot de 31e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 31e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: de volledige reissom.

Cruises
Bij cruises gelden de volgende voorwaarden: Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
bij annulering tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 90e kalender dag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom;

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis of op de hele reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.


Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

SGR logo.jpg

Eurocult-Lito Reizen (KvK 66277558) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Calamiteitenfonds

Logo Calamiteitenfonds.jpg

Eurocult-Lito Reizen (KvK 66277558) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van)uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


Privacy- en Cookiebeleid

Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met je gegevens. Wij respecteren je recht op privacy en daarom worden persoonsgegevens nooit aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens
Voor een boeking hebben wij uiteraard persoonsgegevens van je nodig, zoals onder andere je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en paspoortgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot jouw boeking.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en onze reizigers. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder de nummer: M1626436

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens website bezoek onthouden en opslaan op je computer/apparaat. Cookies hebben verschillende functies. Voor het leveren van een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van de website plaatst Eurocult-Lito cookies op jouw computer. De cookies worden dus gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren.

Afmelden
Indien je de instellingen wilt aanpassen en reeds geplaatste cookies wilt verwijderen maak dan gebruik van de Help-functie van je browser om de optie te vinden waarmee je de instellingen wijzigt teneinde cookies niet meer te accepteren en de reeds geplaatste cookies verwijdert.


Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.


Bestrijding kindersekstoerisme (ECPAT)

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl . Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.


Roken in de bus

ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.


Onderweg met KLM

KLM.jpg

Ontspannen op reis
Weg van de dagelijkse beslommeringen en alleen nog maar genieten. Dát is vakantie. Reist u met KLM, dan begint uw ontspannen vakantiegevoel al in het vliegtuig.

Wereldwijd
Met KLM komt u overal. Samen met partner Air France vliegt KLM jaarlijks 65 miljoen passagiers naar meer dan 300 bestemmingen. Mondiaal werkt KLM samen met een aantal topmaatschappijen in het SkyTeam. Dat betekent voor u eenvoudig overstappen en vluchten die goed op elkaar aansluiten.  

Voor vertrek
U boekt uw vlucht gemakkelijk via klm.nl of met de KLM-app. Vanaf 30 uur (*USA 24 uur) voor vertrek kunt u online inchecken. Voer uw ticketnummer in, klik uw gegevens aan en het is geregeld. Kies meteen een geschikte zitplaats, eventueel met extra beenruimte zoals de stoelen in de Economy Comfort-zone.  

Op Schiphol
Checkt u online in, dan omzeilt u wachtrijen en gaat u direct naar een bagage-afgiftepunt. Even uw ticket scannen, uw bagage in de machine plaatsen en voilà, alles is ingecheckt. Wandel rustig door naar uw gate of naar één van de lounges, waar Flying Blue Gold- of Platinum-deelnemers kunnen relaxen of ongestoord internetten.   

Aan boord
Eenmaal aan boord zijn er topfilms, games en talencursussen voor u beschikbaar in het entertainmentsysteem. Op korte vluchten ligt het inspirerende magazine Holland Herald voor u klaar en in de Business Class vindt u een ruime selectie internationale kranten.  

Dineren
Goed eten is belangrijk, zeker op een reisdag. Daarom besteden wij veel zorg aan onze maaltijden en snacks. Omdat smaken verschillen, kunt u een à la carte-maaltijd kiezen op bijna alle intercontinentale vluchten. In de Business Class geniet u van geselecteerde wijnen en gerechten van gerenommerde topkoks. De lunch in deze reisklasse is nu nog verfijnder van smaak, met biologisch desembrood en prijswinnende Noordhollandse kaas.  

Toonaangevend
KLM is een voorloper als het gaat om duurzaam ondernemen. Dat vertaalt zich in vliegtuigen die 25% minder brandstof verbruiken en bindende afspraken met het Wereld Natuur Fonds om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is KLM een voortrekker in vliegen op duurzame biobrandstof. Wilt u zélf een steentje bijdragen? Via uw reisagent kunt u uw vlucht compenseren, vaak al voor een paar euro's.  

Vliegt u met KLM, dan kunt u zich verheugen op een inspirerende reis!

Meer weten?
Neem contact met ons op of kijk op www.klm.nl


NL: Wittevrouwenstraat 36, 3512 CV Utrecht, Tel: 030 243 96 34
BE: Tel. voor onze Vlaamse reizigers: Tel: 03 231 59 94
E-mail: info@eurocult.nl