© Powered by SiteSpirit

 
china.jpg

 
ANVR SGR Calamiteitenfonds

Milieu Beleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring
De zorg voor het milieu wordt ook voor het toerisme steeds belangrijker. De aantrekkelijkheid van de reisbestemming wordt immers mede bepaald door een prettige leefomgeving. Verantwoord ondernemen kan een belangrijke rol spelen in het behoud van die prettige leefomgeving. Ook Eurocult-Lito Reizen wil een bijdrage leveren aan duurzaam toerisme en een minimale belasting van het milieu.
Het doel van het milieuzorgsysteem binnen Eurocult-Lito is de bedrijfsvoering zodanig aan te passen, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van reizen en interne milieuzorg, dat het milieu zo min mogelijk schade toegebracht wordt. Verantwoord ondernemen houdt ook in, dat wij bijvoorbeeld geen excursies aanbieden waardoor het milieu onherstelbaar beschadigd wordt, of waarbij sprake is van kinderarbeid.

Concrete doelstellingen voor Eurocult-Lito zijn:
-    voldoen aan milieuwet- en regelgeving
-    milieuzorg als volwaardig criterium opnemen bij de inkoop van de producten die Eurocult-Lito aanbiedt
-    op de verschillende kantoren van Eurocult-Lito de schade aan milieu zo veel mogelijk voorkomen of beperken
-    de kennis van milieuzorg onder de medewerkers vergroten
-    de reiziger informeren over en bewust maken van de milieu-effecten van zijn/haar reis

Eurocult zet zich zo veel mogelijk in om deze doelstellingen te bereiken. Hiervoor zal zo veel menskracht en tijd geÔnvesteerd worden als nodig is om het milieuzorgplan goed uit te voeren. De milieuzorg wordt periodiek als aandachtspunt besproken, en er wordt bekeken op welke punten ons milieuzorgsysteem nog verbeterd kan worden.

Milieuprogramma met doelstellingen

Concrete maatregelen op het gebied van:

Informatie:
-    in onze brochure wordt de standaardtekst van de ANVR opgenomen over duurzaam toerisme en wordt verwezen naar de website met de milieubeleidsverklaring
-    klanten kunnen de website raadplegen voor reisinformatie over alle reizen, en deze boeken (zonder de brochure aan te vragen)
-    De ANVR-tips voor duurzaam toerisme worden meegegeven/meegestuurd met de reisbevestiging. Indien de bevestiging per e-mail wordt verzonden, wordt verwezen naar de ANVR-site.
-    de reisgidsen worden efficiŽnt verzonden. Op de kantoren in Nederland wordt centraal bijgehouden wie een brochure aanvraagt, en wordt het dubbel toesturen van brochures voorkomen.

Verblijf:
-    accommodatie van Eurocult-Lito wordt veelal verzorgd door lokale organisaties
-    Eurocult-Lito reizen maakt veelal gebruik van lokale familiehotels

Vervoer:
-    Trees for Travel en Cool Flying worden aangeboden aan klanten via een link op de websites en een vermelding in de nieuwe Eurocultbrochure
-    Bij Lito reizen wordt veelal gebruik gemaakt van lokale busmaatschappijen of openbaar vervoer ter plaatse (met uitzondering van binnenlandse vluchten)
-    Reizigers wordt aangeraden met het openbaar vervoer naar Schiphol of het busstation te gaan
-    Bij de autoreizen worden met de laatste reisinformatie tips voor milieuvriendelijk en veilig
rijden meegegeven/meegestuurd

Vermaak:
-    wij bieden geen excursies aan die schadelijk zijn voor het milieu
-    Eurocult werkt veelal samen met lokale organisaties
-    reizigers worden door de reisbegeleider gewezen op de schadelijke gevolgen van afval achterlaten en onzorgvuldig omgaan met de natuur

Interne milieuzorg:
-    vanaf 01-11-2003 wordt er op de kantoren vaker milieuvriendelijk papier gebruikt
-    lege printertoners worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten
-    papier wordt gescheiden van ander afval
onze medewerkers komen op de fiets naar het werk (50 %), met het openbaar vervoer (40 %) of met de auto (10 %)


Verklaring van het niet aanbieden van niet-toegestane reisproducten

    Eurocult zal geen reisproducten aanbieden en activiteiten ondernemen die mensen, dieren, planten, hulpbronnen, natuur en cultuur op maatschappelijk onaanvaardbare wijze benadelen, beschadigen, verstoren, uitputten of doden. Ook mogen deze producten geen elementen bevatten die in strijd zijn met de geldende lokale, nationale en internationale afspraken en wet- en regelgeving.
    
Tot deze reisproducten en activiteiten behoren met name:
-    Promotie en verkoop van verboden souvenirs van dieren, planten en natuur conform de CITES lijst en Red List van IUCN(*1)
-    Reizen en excursies waarbij kinderprostitutie het doel is
-    Reizen en excursies waarbij sprake is van kinderarbeid t/m leeftijd 14 jaar (bron: VN)
-    Reizen en excursies met als bestemming de Zuidpool (Antarctica), tenzij deze reizen en excursies verantwoord plaatsvinden
-    Reizen en excursies waarbij op bedreigde dieren wordt gejaagd, tenzij dit rekening houdend met milieuoverwegingen expliciet door de overheid is toegestaan

(*1) CITES, zie: http://www.cites.org en http://www.minlnv.nl/infomart/regeling/cites en Red List IUCN zie http://www.iucn.nl.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Indien u een reservering maakt worden uw persoonsgegevens allereerst gebruikt om de reservering te kunnen maken en u zowel schriftelijk als telefonisch te kunnen bereiken in verband met uw reservering. Tevens worden uw gegevens gebruikt om u per post de nieuwe brochure te doen toekomen. Indien u geen prijs stelt op toezending per post van nieuwe aanbiedingen kunt u dit schriftelijk zowel per post als per E-mail aan ons doorgeven. De toezending zal vervolgens worden gestaakt.
bij de reservering vermelden door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.

Bij het maken van een reservering of bij het aanvragen van een brochure kunt u aangeven dat u geen E-mails met aanbiedingen van ons wilt ontvangen. Dit doet u door het reeds aangevinkte vakje blanco te maken door er eenmaal met uw muis op te klikken.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden overhandigd.NL: Postbus 8177 3503 RD Utrecht, Tel: 030 243 96 34
BE: Tel. voor onze Vlaamse reizigers: Tel: 00 31 30 243 96 34
E-mail: info@eurocult.nl